Garantie lubron waterontharder

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de onderstaande garantiebepalingen:

Mechelaarstraat 38, 4903 RE Oosterhout, Postbus 540, 4900 AM Oosterhout
WATER IS NOOIT ZOMAAR WATER – WWW.LUBRON.EU

De fabrikant verstrekt garantie aan de eerste gebruiker tot 12 maanden na levering.
Gebreken moeten voor het verstrijken van de garantietermijn bij de fabrikant worden gemeld.
De garantie is van toepassing op gebreken die:
• Optreden tijdens normaal gebruik van de ontharder/installatie.
• Ontstaan door ondeugdelijke constructie of materialen.
• Ontstaan door gebrekkig vakmanschap van de fabrikant.
De garantie vervalt bij gebreken die optreden door:
• Normale slijtage.
• Ondeskundig of oneigenlijk gebruik.
• Gebruik van andere dan voorgeschreven verbruiksartikelen.
Bij optredende gebreken zal de fabrikant:
• De onderdelen vervangen. De fabrikant wordt eigenaar van de vervangen onderdelen.
• De gebreken herstellen.
• Voor een andere vervangende oplossing kiezen, als herstel redelijkerwijs niet mogelijk is. De klant
moet de fabrikant de gelegenheid geven om eventuele gebreken te verhelpen.
Voor ingebouwde onderdelen van derden gelden de garantievoorwaarden van de betreffende
leverancier. Ook de garantietermijn kan verschillen van wat hierboven staat aangegeven.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om zijn machines/installaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen zoals
opgenomen in de "Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lubron Waterbehandeling B.V. te
Oosterhout”.
Wij vestigen de aandacht op de volgende beperkingen van de aansprakelijkheid:
De fabrikant is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schades die het gevolg zijn van
het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op de ontharder/installatie of in
deze documentatie, bijvoorbeeld:
Ondeskundig of onjuist gebruik of onderhoud.
Het gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in deze
documentatie.
Het gebruik van andere dan voorgeschreven onderdelen.
Reparaties zonder toestemming van de fabrikant.
Wijzigingen aan de ontharder/installatie, hieronder vallen onder andere:
• Wijzigingen in de besturing.
• Lassen, mechanische bewerkingen.
Uitbreidingen aan de ontharder/installatie of de besturing.
De fabrikant is ook niet aansprakelijk:
Als de klant niet aan al zijn verplichtingen ten opzichte van de fabrikant (financieel of anders) heeft
voldaan.
Voor gevolgschade door storingen of gebreken aan de ontharder/installatie (bijvoorbeeld schade aan
(te verwerken) producten, bedrijfsonderbreking, vertragingen etc.

lees meer: algemene voorwaarde

Klachtenregeling

Als er klachten zijn of ergens ontevreden over bent. kunt u altijd contact met de klantenservice opnemen via een formulier.

Dan zullen we uw klacht of probleem zo spoedig mogelijk behandelen.

Lees meer: algemene voorwaarde

FORMULIER KLACHTENREGERLING